Used Haner Baumaschinen Machinery & Equipment For Sale

Haner Baumaschinen HGS 200 / 40
6
Image of a used Haner Baumaschinen HGS 200 / 40 (1.5-2.5 Ton Excavator)

Price Match
Guarantee

For sale

£2,450
In stock

Haner Baumaschinen HGS 200 / 40 (1.5-2.5 Ton Excavator)

2020

100kg